Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

Oferta kszta?cenia Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie w roku akademickim 2003/2004. Studia wieczorowe

Rodzaj i czas trwania studiów

Specjalno??

Realizacja

I

KIERUNEK INFORMATYKA (IF)

A

Studia zawodowe - licencjackie

6 sem.

Informatyka

Wydzia? Matematyki i Informatyki, tel. 535-20-11

II

KIERUNEK PRAWO (PR)

A

Jednolite studia magisterskie

10 sem.

Prawo

Wydzia? Prawa i Administracji, tel.535-15-66

Uprawnienia nauczycielskie mo?e uzyska? ka?dy student Uniwersytetu w ramach kszta?cenia w Centrum Edukacji Nauczycielskiej


Ta strona by?a odwiedzana 781 razy (w tym z UWM 13 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa